Flaksator – testing noSQL DB and dictionaries storage

In the previous post I’d described interface for storing String Lists as collections. In the meantime, I’d decided that StringWrapper was not good name for that object, and therefore I’d decided to change it into StringCollectionWrapper.

In this post I’m then continuing with noSQL storage.

Testing StringCollection storage

I’d decided to keep shared data file as part of the solution (/Data/Flaksator.db) to be able to easily manage it using GithubPlugin. Because there are / will be several projects that depend on it and are located on different level in file system hierarchy I do expect to have problems with accessing it – or having to manage different, scattered configurations. While clean unit tests should do not depend on any external resources, current piece of tests (kind of integration tests, I guess) require access to physical DB. The problem is that I prefer to keep test projects in dedicated subfolder in both file system and solution. Therefore path to db file is different depending from where it is going to be called:
VariousLevelFileAccess
Czytaj dalej Flaksator – testing noSQL DB and dictionaries storage

Flaksator – storing core resources in noSQL

As I’d already mentioned, I’m going to store all Flaksator’s resources in noSQL database. I’d already decided to use lightweight (it’s just package / DLL) implementation.

And before I start I owe one explanation to English speaking visitors. Flaksator is just a play-on-words: original library responsible for managing Polish flection rules I’d called „Fleksator”, from Polish „fleksja” meaning „flection”. Then, my – more or less – funny application that randomized brutal, blasphemous lyrics I’d called „Flaksator”, which differs only by one, yet meaningful letter from library name. The Polish word „flak” means „guts, entrails, bowels” in English. Pleas enjoy my creativity 😉

I know I have several types of resources in the Flaksator:

  1. Simple lists of strings (title verses templates, verse templates, song static elements)
  2. Simple dictionary items (translations, enumerations, word categories)
  3. Definitions – complicated dictionaries (mainly postfixes lists)
  4. Word definitions themself (will be covered in next article).

Czytaj dalej Flaksator – storing core resources in noSQL

Flaksator – analiza przechowywanych danych: rzeczowniki

Stara implementacja Flaksatora bazowała na dość skomplikowanym, tekstowym i pół-skompresowanym formacie. Plus był taki – że względnie dało się to edytować ręcznie… Dopóki się pamiętało o co w formacie chodziło. Aktualnie planuję umieścić słowniki w jakiejś bazie noSQL. Nie potrzebuję żadnego rozbuchanego systemu typu Cassandra czy MongoDb – wystarczy mi ten cusotm made: LiteDB. Zweryfikowałem to już przy innej okazji i dla potrzeb Flaksatora jest więcej niż wystarczające.
Tym niemniej, potrzebuję skonwertować istniejące bazy tekstowe do nowego formatu. Prawdopodobnie najszybciej będzie po prostu odczytać i zdeserializować obiekty ze starego systemu, skonwertować je do obiektów z nowego systemu i zapisać gotowce do noSQL. Ale tak czy siak, dla porządku spróbuję przypomnieć sobie, jak działał ten stary format:

Rzeczowniki

alibi|!N|$7,4,18,11|#
pies|@ps|!LM4|$3,8|+1D1|%V1psie|%L1psie|%C1psa
jelit|!NN3|%L1jelicie
bliźni|!PM1|$7,1|%G1bliźniego|%D1bliźniemu|%C1bliźniego|%A1bliźnim|%V1bliźni|%L1bliźnim|%N2bliźni|%G2bliźnich|%D2bliźnim|%V2bliźnich|%L2bliźnich|%A2bliźnimi|%C2bliźnich|%G1bliźniego|%D1bliźniemu|%C1bliźniego|%A1bliźnim|%V1bliźni|%L1bliźnim|%N2bliźni|%G2bliźnich|%D2bliźnim|%V2bliźnich|%L2bliźnich|%A2bliźnimi|%C2bliźnich
boa|!L|$3,11|#
kakao|!N|#

Jak widać format jest dość paskudny, ale nawet niewprawne oko jest w stanie wypatrzeć kilka faktów:

  1. Jeden wiersz, to jedno słowo. Porządek jest przypadkowy – w kolejności dodawania.
  2. „Pajpy” rozdzielają definicję na różne sekcje
  3. Kolejność sekcji wydaje się dość swobodna, poza pierwszą.
  4. Pierwsza sekcja zawiera „root” – sam temat słowa, ale nie samo słowo w mianowniku (chociaż w niektórych przypadkach tak jest) – jak można by oczekiwać
  5. Słowa z regularną odmianą mają bardzo krótkie definicje.
  6. Za to te nieregularne – masakryczną

Na pewno zagadką jest znaczenie symboli takich jak !, #, $ czy @. Zerknijmy na kod – nie da się tego dłużej odwlekać…
Czytaj dalej Flaksator – analiza przechowywanych danych: rzeczowniki