Konstruowanie obiektów IRandomizer oraz testy (wydajności)

W poprzednim odcinku dokonałem wyabstrahowania interfejsu IRandomization by umożliwić testowanie kodu korzystającego z elementów losowości. W obecnym skupię się na podstawowych obiektach konstrukcyjnych. Kłania się wzorzec fabryki abstrakcyjnej.

public interface IRandomizerBuilder
{
   IRandomizer ConstructDeafultRandomizer();

   IRandomizer ConstructRandomizer(int seed);
}

Czytaj dalej Konstruowanie obiektów IRandomizer oraz testy (wydajności)